สายครัช

ISUZU สายครัช KBZ2200

MITSUBISHI สายครัช L-200

NISSAN สายครัช B-13

TOYOTA สายครัช KE-70