ลูกหมากเกียร์

ก้ามปู 6mm.

ก้ามปูดัมพ์ 8mm.

ลูกหมากเกียร์ 8x8 อย่างดี

ลูกหมากเกียร์ 8x8

ลูกหมากเกียร์ 10x10 อย่างดี

ลูกหมากเกียร์ 10x10