สายดึงดับ

HINO สายดึงดับ F18

ISUZU สายดึงดับ Rocky 175

MITSUBISHI สายดึงดับ FN527

NISSAN สายดึงดับ CW30

TOYOTA สายดึงดับ BU3000