สายดึงฝาถังน้ำมัน

ISUZU สายดึงฝาถึงน้ำมัน D-MAX

MAZDA สายดึงฝาถึงน้ำมัน Fighter

MITSUBISHI สายดึงฝาถึงน้ำมัน STRADA

NISSAN สายดึงฝาถึงน้ำมัน FRONTIER

TOYOTA สายดึงฝาถึงน้ำมัน VIGO