สายเกียร์

HINO สายเกียร์ MEGA

ISUZU สายเกียร์ NPR115แรง

MITSUBISHI สายเกียร์ FN527

NISSAN สายเกียร์ CW430

TOYOTA สายเกียร์ BU91

สายเกียร์แบบแท้ TFK