สายหัวเทียน

NISSAN สายหัวเทียน 720

สายหัวเทียนไส้คาบอน อย่างดี